ചിത്രം വലുതായി കാണുവാൻ, ദയവായി ചിത്രത്തിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക.

Friday, 26 August 2011

വാക്കപ്പാപ്പ!

ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഗസ്ത്‌ 13 (2011) നു കുടുംബസമേതം Mount.Ruapehu സന്ദർശിച്ചു. അപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ ചില ചിത്രങ്ങൾ ഇതാ. ആ യാത്രയെ കുറിച്ചെഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പ്‌ എന്റെ ബ്ലോഗിൽ വായിക്കാം - മഞ്ഞുമലകളിലേക്ക്‌